Курс подобряване на знанията и уменията по общоморски английски език

 БМКЦ организира интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Курсът е за навигатори и механици с познания по английски език, които искат да подобрят и опреснят знанията и уменията си и подготвят за явяване на изпит. Продължителност на обучението 30 учебни часа /5 работни дни/. Цена на курса 196 лв.
Планирана начална дата 16 юли 2018. Преподавател г-жа Роза Нейчева.
 
За записване тел 052 380574, 380575, 380534

промоционални и пакетни цени за курсове през юни и юли 2018

 Промоционални и пакетни цени за курсове, валидни за периода от 4 юни до 30 юли 2018:
 
1. Подготвителен курс за придобиване на по-висока правоспособност старши помощник-капитан и кдп - 800 лв./за лица с ОКС "магистър"/
2.Подготвителен курс за придобиване на по-висока правоспособност главен и втори механик - 750 лв. /за лица с ОКС "магистър"
3.Обучение за работа на пътнически и ро-ро пътнически кораби - 80 лв.
4. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 280 лв.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ"

 БМКЦ стартира интензивен курс "Водач на кораб до 40 БТ", считано от 16 юли 2018.
За повече информация и записване, можете да ни намерите на телефони 052 380534, 380574 и 380575.

БМКЦ търси да наеме хоноруван преподавател за провеждане на обучения АТGТО

 БМКЦ търси да наеме хоноруван преподавател за провеждане на обучения АТGТО
Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:
-морска правоспособност от управленско ниво - капитан или главен механик
-професионален плавателен стаж на тази длъжност на кораб-газовоз - най-малко 18 месеца в последните 5 години
-да бъде обучен морски инструктор - моделен курс 6.09
-да бъде обучен оценител на морски лица - моделен курс 3.12
-да бъде обучен преподавател на симулатор - моделен курс 6.10

Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка

Слведвайки принципите си да осигуряваме обучение в реалистична учебна среда през октомври 2015 бяха успешно сертифицирахме и започнахме да използваме в провежданите курсове новата лодбалка и бързоходна дежурна лодка.

Политика на БМКЦ за поверителност защита на лични данни на физически лица

 Когато използвате услугите ни, Вие ни доверявате личнита си данни. Разбирайки,ч е това е голяма отговорност, работим усилено, за да защитаваме информацията Ви.
  Във връзка с изискванията на Регламента 2016/679 на Европейския Парламент и Съвет, сме обобщили видовете лични данни, законовите основания за събирането и обработването им и ангажимента на БМКЦ в процеса на събиране, обработване и съхранение на лични данни, в Политиката ни за поверителност защита на лични данни на физически лица.

Управление на техническите обекти чрез програмируеми логически контролери НОВ курс в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.