Мисия и цели

Мисията на Български морски квалификационен център е да разработва и провежда курсове за професионална квалификация, повишаване на квалификацията, симулаторни курсове, курсове за специална и допълнителна и подготовка на морски лица и др. на всички, желаещи да изградят и усъвършенстват знанията и уменията си и да се подготвят за успешно заемане на предпочитаните от тях морски професии.