Български морски квалификационен център е лицензиран учебен център

Български морски квалификационен център е лицензиран учебен център Български морски квалификационен център е лицензиран учебен центърБългарски морски квалификационен център е лицензиран учебен центърБългарски морски квалификационен център е лицензиран учебен центърБългарски морски квалификационен център е лицензиран учебен центърБългарски морски квалификационен център е лицензиран учебен център

Всички курсове, разработени в съответствие с Конвенцията STCW' 78, както е изменена, са одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", която наблюдава обучението и след успешно завършване на курса издава съответния сертификат.
Курсовете на БМКЦ са разработени в съответствие с препоръките на съответните моделни курсове на Международната морска организация.
Български морски квалификационен център е лицензиран от Националната Агенция за професионално образование и обучение за провеждане на курсове за:
-моряк
-рулеви
-палубен боцман
-всички курсове за повишаване на правоспособност за механици и навигатори с ОКС магистър
-всички курсове по допълнителна и специална подготовка, изисквани от STCW
-курсове за морски инструктори и преподаватели - моделен курс 6.09
-курсове за морски инструктори на симулатори - моделен курс 6.10
 Системата за управление на качество на БМКЦ е сертифицирана през 2001 и понастоящем е пресертифицирана в съответствие със стандарта ISO 9001:2015.
БМКЦ разработва и провежда и специфично обучение за различни корабни компании, както и различни видове обучение по общ и специализиран английски език.
БМКЦ е одобрен център за провеждане на тестовете MARLINS.