Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило ІІ/2 раздел А-ІІ/2 и B-V/b* B-V/c* на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена и на Гл.49 от Кодекса на федералните правила на САЩ, на Глава 1.3 от Кодекса IMDG за работещите в пристанищата и на националния стандарт за тази подготовка на ИА”МА” от 16.07.2014
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18

   Курсът се преработва във връзка с влязъл в сила на 21.09.2017 г. нов национален стандарт на ИА"МА".