Политика на БМКЦ за поверителност защита на лични данни на физически лица

 Когато използвате услугите ни, Вие ни доверявате личнита си данни. Разбирайки,ч е това е голяма отговорност, работим усилено, за да защитаваме информацията Ви.
  Във връзка с изискванията на Регламента 2016/679 на Европейския Парламент и Съвет, сме обобщили видовете лични данни, законовите основания за събирането и обработването им и ангажимента на БМКЦ в процеса на събиране, обработване и съхранение на лични данни, в Политиката ни за поверителност защита на лични данни на физически лица.
Подробно с Политиката ни може да се запознаете на: http://www.bmtc-bg.com/sites/default/files/Politika%20za%20poveritelnost...
Контакт с назначеното лице по сигурност на личните данни на е-майл dp_pdp@bmtc.bg