промоционални и пакетни цени за курсове през януари и февруари 2018

 БМКЦ обявява промоционални цени от по 600 лева на курсовете "Управление на екипа и ресурсите на мостика" /Bridge Team & Resource Management/  и  600лв. за курс "Оперативно използване на електронни карти и системи" /Operational Use of Electronic charts and systems and AIS/
*Цена курс 1000 Волта - 620 лв.
*Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 330 лв.
*Превоз на опасни, вредни и рискови товари - първоначален - 250 лв
Горепосочените цени са за курсове, провеждани на български език, и НЕ включват държавни такси за издаване на сертификатите от Морска администрация.