Симулаторно обучение на навигатори

Симулаторно обучение на навигатори Симулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”
 
На 18.03.2011 г. в рамките на ежегодната сервизна визита за поддръжка, обновяване и надграждане на симулатор корабен мостик „Поларис”, единственият в България симулатор за управление маневрите на кораба - клас А, по стандарт 2.14 на класификационната организация DNV, беше осъществен проектът „ Виртуален кораб”, който се изразява във функционално, физическо и комуникационно свързване на много-функционалните  лицензирани тренажори „Машинно отделение–Нептун” и „Корабен мостик-Поларис”, произведени от Kongsberg Maritime SA, Норвегия .
Осъществяването на този проект дава практически неограничени възможности за комплексно съвместно обучение на вахтени и старши офицери от палубна и машинна команда в редица направления и в пълно съответствие на най-новите изисквания на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците /STCW/.
БМКЦ още веднъж доказа, че е институция, чийто приоритет е качеството на квалификационното обучение на българските морски кадри и една от малкото, които разполага с реална материална база, отговаряща на националните и международни стандарти.
„Виртуалният кораб”, какъвто по същество представлява симбиозата от двата съвместно работещи симулатора, позволява да се разширят възможностите за обучение на цял екипаж, като се отработят въпроси от комуникационно и експлоатационно естество, възникващи при нормалната и аварийна експлоатация на кораба. Няколко примера за такива сценарии (без списъкът да е изчерпателен) :
1. Подготовка за отплаване.
2. Маневриране и начало на морски преход.
3. Край на морски преход, преминаване в маневрен режим, заставане на кей.
4. Нормална и аварийна навигация в открито море и теснини, ситуации изискващи маневриране с главен двигател, навигация и експлоатация на главен двигател в екстремални хидрометеорологични условия, действия при аварийни ситуации – „човек зад борд”, „засядане”, „сблъскване”, ”нефтен разлив”, ”търсене и спасяване”, ”пиратски нападения”, ”плаване в конвой” и др.
5. „Аварийно управление на корабни двигатели с вътрешно горене”
6. „Аварийно управление на рулевата машина”
7. „Действия при пожар на борда” и т.н.
 
В допълнение на съществуващата богата база данни от  корабни модели и симулирани райони за упражнения, с цел поддържане високото ниво на обучението по морска сигурност и безопасност, морско търсене и спасяване, защита на околната среда и борба с нефтени разливи, допълнително бяха инсталирани:
-          проливът Дарданели, Турция
-          Суецки канал (вкл. Порт Саид), Египет
-          модели на пиратски плавателни съдове, спасителни лодки
-          „прожектор за търсене” и др.