Учебно-ветроходен кораб "Калиакра"

Учебно-ветроходен кораб "Калиакра" Учебно-ветроходен кораб "Калиакра"Учебно-ветроходен кораб "Калиакра"Учебно-ветроходен кораб "Калиакра"

 

Учебно-ветроходният кораб "Калиакра" е на разположение за наемане на Ваши фирмени партита, тиийм билдинг или лични празници. Допълнителна информация и условия за наемане на кораба за няколкочасови или няколкодневни плавания можете да получите на имей адрес technic@bmtc.bg, kaliakra@bmtc.bg или телефони 052 380514 и 380576.

 

Ценоразпис за клиенти

Базови цени и параметри за морски мероприятия – сезон 2018 /ценоразпис за клиенти / цени без ДДС
1.Максимален капацитет при плаване – 75-80 човека (от тях деца до 15г. възраст – максимум 40)

2.Оптимален капацитет при парти на кей – до 120 човека

3. Маршрутите за разходка (на ход) – в краибрежната ивица на Република България

4. Цени за видовете мероприятия:

4.1 Цена за разходка на ход:
   900 лева за 30 минути

  1400 лева за един час

  2300 лева за два часа

  3100 лева за три часа

   3900 лева за четири часа

   700 лева за всеки следващ час

4.2 Цена за ползване на кораба за цял ден, с включени 5 часа на ход и 3 часа на котва/дрейф с две маневри (за излизане и за швартоване при завръщане)
                        5 400 лв пакетна цена

150 лв за всяка допълнителна маневра (швартовка)

4.3 Цени за ползване на кораба за мероприятия на кей
                         500 лева за един час

300 лева за всеки следващ час

5. Цена за кетъринг

     - По допълнително посочен от клиента бюджет можем да предложим, като подберем доставчик (подизпълнител)
6. Светлинно шоу:

1.Светлинно шоу в залива на гр.Варна: 1 час 1800лв. Всеки следващ час - 500лв

2.Светлинно шоу на кей-Морска гара.Варна: 1 час 900лв. Всеки следващ час - 500лв 

З.Светлинно шоу в залива на гр.Бургас: 1 час 4000лв. Всеки следващ чаш -500лв                              

4.Светлинно шоу на места по желание на клиента - цени по допълнителни разчети