Click on date field to select a date.

Format: 2018-12-14
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
10 Dec 2018 14 Dec 2018 09:00 16:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 600; кдп Пламен Гечевски
11 Dec 2018 11 Dec 2018 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
12 Dec 2018 12 Dec 2018 09:00 15:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Пламен Гечевски
12 Dec 2018 12 Dec 2018 08:30 16:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
13 Dec 2018 14 Dec 2018 08:30 17:30 Корабен офицер по сигурността 219 кап. Огнян Савов
13 Dec 2018 14 Dec 2018 08:30 17:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
13 Dec 2018 14 Dec 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
13 Dec 2018 14 Dec 2018 08:30 17:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
17 Dec 2018 17 Dec 2018 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
17 Dec 2018 19 Dec 2018 08:30 16:15 Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
18 Dec 2018 21 Dec 2018 08:30 15:30 Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 219,полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
20 Dec 2018 21 Dec 2018 08:30 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
28 Dec 2018 29 Dec 2018 09:00 14:30 ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА 219 кдп Иван Цонев