Click on date field to select a date.

Format: 2017-11-25
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
20 Nov 2017 24 Nov 2017 09:00 16:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 527;600 кдп Денчо Добрев
20 Nov 2017 23 Nov 2017 08:30 15:30 Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 219,полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
20 Nov 2017 21 Nov 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
20 Nov 2017 21 Nov 2017 08:30 17:30 Корабен офицер по сигурността 326 кап. Огнян Савов
20 Nov 2017 21 Nov 2017 08:30 17:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 326 кап. Огнян Савов
20 Nov 2017 21 Nov 2017 08:30 17:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 326 кап. Огнян Савов
22 Nov 2017 25 Nov 2017 08:30 17:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 600;527 кдп Денчо Добрев
22 Nov 2017 24 Nov 2017 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 327, басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
23 Nov 2017 24 Nov 2017 09:00 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев
24 Nov 2017 24 Nov 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
27 Nov 2017 27 Nov 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
27 Nov 2017 2 Dec 2017 08:30 16:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален 219,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица,316 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
28 Nov 2017 28 Nov 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
28 Nov 2017 29 Nov 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
30 Nov 2017 1 Dec 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов