Click on date field to select a date.

Format: 2019-07-12
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
5 Jul 2019 5 Jul 2019 08:30 15:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
8 Jul 2019 12 Jul 2019 08:30 16:30 Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 511 гл.мех.Куртев
8 Jul 2019 10 Jul 2019 08:30 17:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Дамян Гилев
8 Jul 2019 13 Jul 2019 08:30 17:00 Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
9 Jul 2019 9 Jul 2019 08:30 17:45 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица,316 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
11 Jul 2019 11 Jul 2019 09:00 16:15 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев
11 Jul 2019 12 Jul 2019 08:30 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
15 Jul 2019 16 Jul 2019 08:30 17:00 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
15 Jul 2019 18 Jul 2019 08:30 16:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Дамян Гилев
16 Jul 2019 16 Jul 2019 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
17 Jul 2019 18 Jul 2019 08:30 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев
18 Jul 2019 19 Jul 2019 09:00 16:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
18 Jul 2019 19 Jul 2019 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев