Click on date field to select a date.

Format: 2018-04-27
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
20 Apr 2018 20 Apr 2018 09:00 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 219 кдп Пламен Гечевски
23 Apr 2018 23 Apr 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
24 Apr 2018 24 Apr 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
25 Apr 2018 4 May 2018 08:30 16:30 Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 506;527 кдп Пламен Гечевски
25 Apr 2018 26 Apr 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
25 Apr 2018 28 Apr 2018 08:30 16:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 218, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
2 May 2018 3 May 2018 09:00 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев
2 May 2018 2 May 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
2 May 2018 4 May 2018 08:30 18:30 Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 316;305 кдп Дамян Гилев
3 May 2018 4 May 2018 09:00 14:30 ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА 326 кдп Иван Цонев
3 May 2018 4 May 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов