Click on date field to select a date.

Format: 2018-02-21
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
14 Feb 2018 17 Feb 2018 08:30 18:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 527;600 кдп Пламен Гечевски
15 Feb 2018 16 Feb 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
15 Feb 2018 16 Feb 2018 09:00 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
19 Feb 2018 19 Feb 2018 08:30 17:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап.О.Савов
19 Feb 2018 19 Feb 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
19 Feb 2018 21 Feb 2018 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 326;training site;swimming pool кап.Ивелин Иванов
20 Feb 2018 21 Feb 2018 08:30 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев
20 Feb 2018 21 Feb 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
21 Feb 2018 2 Mar 2018 08:30 16:30 Управление на операциите на нефтен танкер 334;506 кдп Христо Райнов
22 Feb 2018 23 Feb 2018 09:00 14:30 ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА 219 кдп Иван Цонев
22 Feb 2018 23 Feb 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов