БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2018-10-18
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 25 Oct 2018 26 Oct 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба промоционална цена 60 лв за периода от 4 юни до 30 юли 2018 за курс, провеждан на български език 2 дни 18 6 25 Oct 2018 26 Oct 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език само през юни и юли 2018 2 дни 18 8 25 Oct 2018 26 Oct 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 140 лева през юни и юли 2018 2 дни 18 8 25 Oct 2018 26 Oct 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена само през септември 2018 - 750 лв 6 работни дни 12 6 29 Oct 2018 16 Nov 2018
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 29 Oct 2018 2 Nov 2018
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА" промоционална цена 280 лв. за курс, провеждан на български език, само през август и септември 2018 4 дни 16 8 29 Oct 2018 1 Nov 2018
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ 600 лева 7 работни дни 16 8 29 Oct 2018 6 Nov 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през август и септември 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 4 дни 18 8 29 Oct 2018 1 Nov 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 29 Oct 2018 1 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 29 Oct 2018 29 Oct 2018
Управление на операциите на нефтен танкер 600 лв 7 работни дни 12 8 29 Oct 2018 6 Nov 2018
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 29 Oct 2018 1 Nov 2018
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 29 Oct 2018 1 Nov 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) промоционална цена 80 лв от 4 юни до 30 юли 2018 2 дни 24 8 30 Oct 2018 31 Oct 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 1 Nov 2018 2 Nov 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през август и септември 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 1 ден - опреснителен курс 18 8 1 Nov 2018 1 Nov 2018
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРЕЗ октомври 2018 промоционална цена 800 лв. през октомври 2018! 9 работни дни 16 8 5 Nov 2018 12 Nov 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 440 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 5 Nov 2018 7 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 работни дни 18 12 5 Nov 2018 10 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 5 Nov 2018 5 Nov 2018
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева - промоционална цена през април и май 2018 4 дни 12 6 5 Nov 2018 8 Nov 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 8 Nov 2018 9 Nov 2018
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през август и септември 2018 5 дни 16 8 12 Nov 2018 16 Nov 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена само през септември 2018 - 750 лв 6 работни дни 12 6 12 Nov 2018 19 Nov 2018
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА промоционална цена 600 лв за курс на български език 5 дни 8 6 12 Nov 2018 16 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 12 Nov 2018 12 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 дни 18 12 12 Nov 2018 17 Nov 2018
600 лв - промоционална цена 5 дни 8 6 12 Nov 2018 16 Nov 2018
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 12 Nov 2018 15 Nov 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 15 Nov 2018 16 Nov 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 15 Nov 2018 16 Nov 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) промоционална цена 80 лв от 4 юни до 30 юли 2018 2 дни 24 8 15 Nov 2018 16 Nov 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 140 лева през юни и юли 2018 2 дни 18 8 15 Nov 2018 16 Nov 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба промоционална цена 60 лв за периода от 4 юни до 30 юли 2018 за курс, провеждан на български език 2 дни 18 6 15 Nov 2018 16 Nov 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език само през юни и юли 2018 2 дни 18 8 15 Nov 2018 16 Nov 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 16 Nov 2018 24 Oct 2018
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 19 Nov 2018 23 Nov 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 19 Nov 2018 22 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 19 Nov 2018 19 Nov 2018
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 19 Nov 2018 22 Nov 2018
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 19 Nov 2018 22 Nov 2018
Управление на операциите на нефтен танкер 600 лв 7 работни дни 12 8 19 Nov 2018 27 Nov 2018
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 19 Nov 2018 23 Nov 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 22 Nov 2018 23 Nov 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 22 Nov 2018 23 Nov 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 22 Nov 2018 23 Nov 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през август и септември 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 1 ден - опреснителен курс 18 8 22 Nov 2018 22 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 26 Nov 2018 26 Nov 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 3 Dec 2018 3 Dec 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 6 Dec 2018 7 Dec 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 10 Dec 2018 13 Dec 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 10 Dec 2018 10 Dec 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 дни 18 12 10 Dec 2018 15 Dec 2018
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 10 Dec 2018 13 Dec 2018
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 10 Dec 2018 14 Dec 2018
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 10 Dec 2018 13 Dec 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 13 Dec 2018 14 Dec 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 13 Dec 2018 14 Dec 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през август и септември 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 1 ден - опреснителен курс 18 8 13 Dec 2018 13 Dec 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 17 Dec 2018 17 Dec 2018