БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2019-02-21
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 4 Mar 2019 7 Mar 2019
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 160 лв. 2 дни 16 8 7 Mar 2019 8 Mar 2019
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през февруари 2019 5 дни 16 8 11 Mar 2019 15 Mar 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена през февруари 2019 - 750 лв 6 работни дни 12 6 11 Mar 2019 18 Feb 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 11 Mar 2019 20 Mar 2019
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през февруари 2019 промоционална цена 800 лв. през февруари 2019! 9 работни дни 16 8 11 Mar 2019 26 Mar 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 11 Mar 2019 15 Mar 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 11 Mar 2019 15 Mar 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 11 Mar 2019 14 Mar 2019
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 340 лв. 4 дни 16 12 11 Mar 2019 14 Mar 2019
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 140 лева през февруари 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 18 8 12 Mar 2019 13 Mar 2019
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език през февруари 2019 2 дни 18 8 12 Mar 2019 13 Mar 2019
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален и цена 90 лв. за опреснителен курс - само за февруари 2019 1 ден - опреснителен курс 18 8 12 Mar 2019 12 Mar 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена през февруари 2019 - 750 лв 6 работни дни 12 6 18 Mar 2019 25 Mar 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 18 Mar 2019 21 Mar 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 18 Mar 2019 18 Mar 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 325 лв., цена за студенти 285 лв за февруари 2019 - за курс, провеждан на български език 6 дни 18 12 18 Mar 2019 23 Mar 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 19 Mar 2019 20 Mar 2019
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 20 Mar 2019 20 Mar 2019
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 160 лв. 2 дни 16 8 28 Mar 2019 29 Mar 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 8 Apr 2019 11 Apr 2019
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 160 лв. 2 дни 16 8 11 Apr 2019 12 Apr 2019
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 15 Apr 2019 19 Apr 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 325 лв., цена за студенти 285 лв за февруари 2019 - за курс, провеждан на български език 6 дни 18 12 15 Apr 2019 20 Apr 2019
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 210 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 115 лв., само за модул AFF - опреснителен - 115 лв. 2 дни 18 6 18 Apr 2019 19 Apr 2019
Управление на операциите на нефтен танкер 600 лв 7 работни дни 12 8 13 May 2019 21 May 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 325 лв., цена за студенти 285 лв за февруари 2019 - за курс, провеждан на български език 6 дни 18 12 13 May 2019 18 May 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 13 May 2019 16 May 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 13 May 2019 16 May 2019
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена 75 лева през февруари 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 12 8 16 May 2019 17 May 2019
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева - промоционална цена януари 2019, провеждан в група, и на български език 4 дни 12 6 20 May 2019 23 May 2019