БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2017-11-25
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2016 5 дни 16 8 4 Dec 2017 8 Dec 2017
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори НОВ курс ! 920 лв. 9 работни дни 24 8 4 Dec 2017 15 Dec 2017
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 4 Dec 2017 7 Dec 2017
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ 500 лева 7 работни дни 12 8 4 Dec 2017 12 Dec 2017
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО 860 лева 6 работни дни 12 6 4 Dec 2017 11 Dec 2017
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 4 Dec 2017 8 Dec 2017
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 500 лв 7 работни дни 14 8 4 Dec 2017 12 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 4 Dec 2017 9 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 4 Dec 2017 4 Dec 2017
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 4 Dec 2017 12 Dec 2017
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 4 Dec 2017 5 Dec 2017
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 4 дни 18 8 5 Dec 2017 5 Dec 2017
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 4 дни 18 8 5 Dec 2017 8 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 5 Dec 2017 5 Dec 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 7 Dec 2017 7 Dec 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 7 Dec 2017 8 Dec 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 7 Dec 2017 8 Dec 2017
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 11 Dec 2017 15 Dec 2017
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 11 Dec 2017 15 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 12 Dec 2017 12 Dec 2017
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 days 12 8 12 Dec 2017 13 Dec 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 13 Dec 2017 13 Dec 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 13 Dec 2017 13 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 13 Dec 2017 13 Dec 2017
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 14 Dec 2017 15 Dec 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 14 Dec 2017 15 Dec 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 14 Dec 2017 15 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 18 Dec 2017 18 Dec 2017
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 18 Dec 2017 21 Dec 2017
Управление на товарните операции на танкер-химикаловоз-одобрен курс по националния стандарт на ИА"МА" от 2016 г. 500 лв при провеждане на курса на български език 7 работни дни 12 6 8 Jan 2018 16 Jan 2018
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 15 Jan 2018 19 Jan 2018
Управление на операциите на нефтен танкер 500 лв 7 работни дни 12 8 15 Jan 2018 23 Jan 2018