БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2018-12-14
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) промоционална цена 80 лв през октомври и ноември 2018 2 дни 24 8 17 Dec 2018 18 Dec 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 4 Jan 2019 4 Jan 2019
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през ноември и декември 2018 промоционална цена 800 лв. през ноември и декември 2018! 9 работни дни 16 8 7 Jan 2019 22 Jan 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 дни 18 12 7 Jan 2019 12 Jan 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 7 Jan 2019 11 Jan 2019
Управление на операциите на нефтен танкер 600 лв 7 работни дни 12 8 7 Jan 2019 15 Jan 2019
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 600 лв 7 работни дни 14 8 7 Jan 2019 15 Jan 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 8 Jan 2019 11 Jan 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 9 Jan 2019 9 Jan 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) промоционална цена 80 лв през октомври и ноември 2018 2 дни 24 8 10 Jan 2019 11 Jan 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена само през ноември и декември 2018 - 750 лв 6 работни дни 12 6 14 Jan 2019 31 Jan 2019
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 14 Jan 2019 18 Jan 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 14 Jan 2019 23 Jan 2019
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА промоционална цена 600 лв за курс на български език 5 дни 8 6 14 Jan 2019 18 Jan 2019
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 14 Jan 2019 17 Jan 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 дни 18 12 14 Jan 2019 19 Jan 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 14 Jan 2019 18 Jan 2019
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева - промоционална цена през април и май 2018 4 дни 12 6 14 Jan 2019 17 Jan 2019
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 14 Jan 2019 18 Jan 2019
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 14 Jan 2019 14 Jan 2019
Управление на операциите на нефтен танкер 600 лв 7 работни дни 12 8 14 Jan 2019 22 Jan 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 15 Jan 2019 15 Jan 2019
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през август и септември 2018 5 дни 16 8 21 Jan 2019 25 Jan 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена само през ноември и декември 2018 - 750 лв 6 работни дни 12 6 21 Jan 2019 28 Jan 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 21 Jan 2019 25 Jan 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 21 Jan 2019 24 Jan 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 22 Jan 2019 22 Jan 2019
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА" промоционална цена 280 лв. за курс, провеждан на български език, само през август и септември 2018 4 дни 16 8 11 Feb 2019 14 Feb 2019
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 11 Feb 2019 15 Feb 2019
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през август и септември 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 4 дни 18 8 11 Feb 2019 14 Feb 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 11 Feb 2019 11 Feb 2019