БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2018-04-27
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 days 18 8 8 May 2018 12 May 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 8 May 2018 8 May 2018
Подготовка за работа на танкер-газовоз - НОВ курс по STCW 2010 промоционална цена 340 лв. 5 дни 16 8 8 May 2018 11 May 2018
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 8 May 2018 11 May 2018
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 8 May 2018 11 May 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 9 May 2018 9 May 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 420 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 9 May 2018 11 May 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба цена 160 лева за курс на български език 2 дни 18 8 10 May 2018 11 May 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 10 May 2018 11 May 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 160 лева!!! 2 дни 18 8 10 May 2018 11 May 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба 70 лв. 2 дни 18 6 10 May 2018 11 May 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 250 лв. за първоначален курс само през април и май 2018 ;цена 110 лв. за опреснителен курс 1 ден - опреснителен курс 18 8 11 May 2018 11 May 2018
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2018 5 дни 16 8 14 May 2018 18 May 2018
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРЕЗ април и май 2018 промоционална цена 800 лв. през април и май 2018! 9 работни дни 16 8 14 May 2018 25 May 2018
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 14 May 2018 18 May 2018
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 14 May 2018 18 May 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 14 May 2018 22 May 2018
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 500 лв 7 работни дни 14 8 14 May 2018 22 May 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 14 May 2018 17 May 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 14 May 2018 19 May 2018
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 14 May 2018 18 May 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО 860 лева 6 работни дни 12 6 14 May 2018 21 May 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 14 May 2018 14 May 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 day - refresher course 6 6 16 May 2018 16 May 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 17 May 2018 18 May 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 21 May 2018 21 May 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 420 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 21 May 2018 23 May 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 28 May 2018 28 May 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 28 May 2018 31 May 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 31 May 2018 1 Jun 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 4 Jun 2018 4 Jun 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 7 Jun 2018 8 Jun 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО 860 лева 6 работни дни 12 6 11 Jun 2018 18 Jun 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 14 Jun 2018 15 Jun 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 14 Jun 2018 15 Jun 2018
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 18 Jun 2018 22 Jun 2018
цена 330 лв (стандартна цена за курс на български език 520 лв.) 4 дни 16 8 18 Jun 2018 21 Jun 2018
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА" цена 340 лв. 4 дни 16 8 18 Jun 2018 21 Jun 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 18 Jun 2018 23 Jun 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 18 Jun 2018 18 Jun 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 20 Jun 2018 20 Jun 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 90 лв 2 дни 24 8 21 Jun 2018 22 Jun 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 250 лв. за първоначален курс само през април и май 2018 ;цена 110 лв. за опреснителен курс 1 ден - опреснителен курс 18 8 21 Jun 2018 21 Jun 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 90 лв 2 дни 24 8 28 Jun 2018 29 Jun 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 160 лева!!! 2 дни 18 8 28 Jun 2018 29 Jun 2018
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРЕЗ април и май 2018 промоционална цена 800 лв. през април и май 2018! 9 работни дни 16 8 9 Jul 2018 20 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 9 Jul 2018 14 Jul 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 11 Jul 2018 11 Jul 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 250 лв. за първоначален курс само през април и май 2018 ;цена 110 лв. за опреснителен курс 4 дни 18 8 16 Jul 2018 19 Jul 2018