БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2018-02-21
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 21 Feb 2018 22 Feb 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 22 Feb 2018 22 Feb 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 250 лв. за първоначален курс само през януари и февруари 2018 ;цена 110 лв. за опреснителен курс 4 дни 18 8 26 Feb 2018 1 Mar 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 26 Feb 2018 1 Mar 2018
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 26 Feb 2018 2 Mar 2018
цена 330 лв (стандартна цена за курс на български език 520 лв.) 4 дни 16 8 26 Feb 2018 2 Mar 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 26 Feb 2018 26 Feb 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 160 лева!!! 2 дни 18 8 27 Feb 2018 28 Feb 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба цена 160 лева за курс на български език 2 days 18 8 27 Feb 2018 28 Feb 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 27 Feb 2018 27 Feb 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 1 Mar 2018 2 Mar 2018
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2016 5 дни 16 8 5 Mar 2018 9 Mar 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО 860 лева 6 работни дни 12 6 5 Mar 2018 12 Mar 2018
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 5 Mar 2018 9 Mar 2018
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 500 лв 7 работни дни 14 8 5 Mar 2018 13 Feb 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 5 Mar 2018 14 Feb 2018
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 500 лв 7 работни дни 14 8 5 Mar 2018 13 Mar 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 420 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 5 Mar 2018 7 Mar 2018
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 days 18 8 5 Mar 2018 9 Mar 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 5 Mar 2018 5 Mar 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 7 Mar 2018 7 Mar 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 8 Mar 2018 9 Feb 2018
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 12 Mar 2018 15 Feb 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 12 Mar 2018 17 Mar 2018
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 12 Mar 2018 15 Mar 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 12 Mar 2018 13 Mar 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 12 Mar 2018 12 Mar 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 15 Mar 2018 16 Mar 2018
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРЕЗ март 2018 промоционална цена 800 лв. през март 2018! 9 работни дни 16 8 19 Mar 2018 30 Mar 2018
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 19 Mar 2018 23 Mar 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 90 лв 2 дни 24 8 19 Mar 2018 20 Mar 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 90 лв 2 дни 24 8 19 Mar 2018 20 Mar 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 90 лв 2 дни 24 8 19 Mar 2018 20 Mar 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 19 Mar 2018 19 Mar 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 160 лева!!! 2 дни 18 8 21 Mar 2018 22 Mar 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба 70 лв. 2 дни 18 6 21 Mar 2018 22 Mar 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба цена 160 лева за курс на български език 2 дни 18 8 21 Mar 2018 22 Mar 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 22 Mar 2018 23 Mar 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 day - refresher course 6 6 22 Mar 2018 22 Mar 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 22 Mar 2018 23 Mar 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 90 лв 2 дни 24 8 19 Apr 2018 20 Apr 2018