Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през март 2019

одобрен курс по националния стандарта на ИА"МА"
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 16
68 учебни часа
промоционална цена 800 лв. през март 2019!

Курсът е задължителен за кандидатите за явяване на изпит за придобиване на по-висока правоспособност "КДП над 3000 БТ", съгл. Чл. 36 т. 2 буква д на Наредба № 6.
Курсът е разработен в съответствие с рамковата програма на ИА"Морска администрация" и се провежда по одобрена от нея програма.
Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ", „Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000 БТ", „Старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ", „Старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ".
     Курсът се изисква съгласно чл. 36, т.1, буква "г",  т.2, буква "д",  т.5, буква "д" и т.6, буква "д" от Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, както е изменена.

Входни стандарти
Обучаемите трябва да притежават свидетелство за правоспособност „Вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ" или по-висока.
    1. Лицата, притежаващи   правоспособност „Старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ" или „ Старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ" се освобождават от преминаване подготовката по функция „ Обработка и подреждане на товара".
 
     2. Лицата, които ще кандидатстват за правоспособности „Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000 БТ" с плавателен стаж само като вахтен помощник-капитан и  Старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ  на практическия изпит решават товарна задача за кораб до 3000 БТ.
 
Преминалите курса и успешно положилите вътрешните изпити курсисти получават удостоверение за завършен курс, с което се допускат на изпит пред комисия на РДМА.