Мисия и цели

Мисията на Български морски квалификационен център е да разработва и провежда курсове за професионална квалификация, повишаване на квалификацията, симулаторни курсове, курсове за специална и допълнителна и подготовка на морски лица и др. на всички, желаещи да изградят и усъвършенстват знанията и уменията си и да се подготвят за успешно заемане на предпочитаните от тях морски професии. Чрез първоначално, надграждащо и опреснително обучение моряците се подготвят за безопасно, компетентно и ефективно трудово представяне на всички видове кораби, плаващи по целия свят.
Основните цели на БМКЦ са:
-да привлича и изгражда квалифицирани преподаватели, инструктори и изпитващи с богат професионален и методически опит;
-да актуализира и усъвършенства наличните учебни програми в съответствие с актуалните изменения на международните и националните конвенции, закони, директиви и правила, както и да разработва нови учебни продукти в отговор на растящите потребности  и изисквания на морската индустрия;
-да разширява и подновява учебно-материалната база и оборудване;
-да поддържа високо качество на обучението, спазване на международните и национална стандарти и използване на добри работни практики
- да изгражда и поддържа на тесни работни отношения с корабопритежатели и техни менинг агенти за проучване и удовлетворяване на необходимостта от специфично фирмено обучение